گروه در سال 1386 در ایران برای نخستین بار با آهنگی تحت عنوان اعدام نه آغاز به کار نمود.

در همان سال 1386 در اعتراض به دستگیری دانشحویان انقلابی و کمونیست در سراسر ایران آهنگی را تحت عنوان دانشگاه پادگان نیست منتشر نموده و در پی آن موزیک دیگری را به اسم 8 مارس سرخ به مناسبت روز جهانی زن تولید نمود.

گروه در پس سال 86 بنا نمود تا در وجوه دیگر اجتماعی نیز ادامه کاری دهد، خصوصاً بعد از مشکلات مالی سال 86 که منجر به تعطیلی استودیو خانگی گروه گشت.

در حد فاصل اوایل 86 تا اواخر 88 خلاف جریان به نام های دیگری، از جمله دوره ای را به کار هنر شهری(گرافیتی) و دیگر کارهای هنری-انقلابی و شعارنویسی-پخش تراکت به مناسبت های گوناگون نیز پرداخته است.
گروه در بین این سالها به عنوان یک تشکل انقلابی و کمونیست، پا به عرصه مبارزه زنان و دفاع از حقوق کودکان کار و دائر نمودن جلسات مطالعاتی و هسته های کمونیستی در بین جوانان نیز مشغول بوده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر