در مورد بيانيه جديد فدائي‌ها: آبروي مبارزه مسلحانه در خطر است

امروز بيانيه اي را بر روي سايت آزادي بيان مشاهده نمودم كه بشدت جالب بوده و توجهم را جلب كرد تا علي رغم ميل باطني هم آنرا مطالعه كنم، زيرا عنوان و تيتر جالبي داشت كه به شكل زير بوده و با كليك كردن بر روي آن مي توانيد متن بيانيه را نيز مشاهده كنيد:
کرکس ها متحد می شوند ... نه، متشکریم - دخالت "بشر دوستانه" نمی خواهیم ... بیانیه بیش از ١۵٠٠ نفر از دوستداران جنبش فدائی
البته در ماهيت ضروري بودن انتشار چنين بيانيه‌هايي و مثبت بودن آنها شكي نيست، اما توجه من بر مسائلي است كه در اين بيانيه اعلام شده كه در دوران حاضر كه هيچ حميد اشرفي زنده نيست و ما ياد او را زنده نگه مي‌داريم كمي خنده دار و فكاهي به نظر مي‌رسد، البته رهبران شاخه‌هاي گوناگون فدائي موجود همچنان سعي بر آن دارند خود را كپي برابر اصل وي جلوه دهند كه در اين بحث نمي‌گنجد و مي‌روم سر اصل مطلب.
ابتدا اينكه اين دوستدارن جنبش فدائي چه حكايتي است؟ مگر هنوز جنبشي بدين شكل در جامعه ايران موجود است كه هوادار و دوستدار هم داشته باشد، بگذريم از اين امر كه اين بيش از 1500 نفر از كجا و يكدفعه پيدا شدند، اما فرض را بر آن مي گيريم كه سازماني هنوز هم كه هنوز است توانايي ايجاد اتحاد بين 1500 نفر را دارد و من پيشنهادات وسوال‌هايي از اين 1500 نفر دارم كه اگر عملي گردد و پاسخگو باشند احتمالاً فاتحه نظام حاكم ايران و امپرياليسم خوانده مي‌شود.
1500 نفر هوادار براي اين جنبشي كه معلوم نيست فدائيهاي آن در كجا هستند، اگر مي توانند در برابر اين تحريف تاريخ مزدوران سرمايه داري در مورد جنبش چپ كه نشريه آلترناتيو نيز تاكيد زيادي بر آن دارد ايستادگي كنند كه البته تا كنون ثابت شده ايشان توانايي چنين كاري را نداشته و در هرز دادن وقت گوي سبقت را از يك ديگر مي‌ربايند، البته اين نكته در مورد كليت سازمانهاي چپ صدق مي‌كند. و اين اتاريخ نگاري يه ضرورت براي كادرهاي كمونيست است كه عدم انجام آن از نظر من انحراف، پاسيفيسم بورژوايي و به نوعي نيز خيانت به نسل‌هاي انقلابي آينده است.
در بيانيه همچنين بدين نكته اشاره شده كه اگر حمله نظامي به ايران اتفاق بيافتد در كنار زحمتكشان و كارگران با چنگ و دندان از وطن دفاع خواهند كرد؟
ابتدا از كجا معلوم كه مقاومتي صورت خواهد گرفت كه شما نيز بدان بپيونديد، مگر نه اين كه شما خود در اصل سازمانده مقاومت بوده‌ايد و خود را پيشرو و مشعل دار اين امر مي‌دانستيد، اما چه شده كه امروز براي حركت مقاومت ابتدا به ساكنمنتظر تحرك زحمتكشان و كارگران هستيد؟
بگذريم از واژه وطن كه جز ادبيات ناسيوناليستي محسوب مي‌گردد و در دايره لغات يك سازمان چپ و كمونيستي نمي‌گنجد.
حال شما كه مي خواهيد با چنگ و دندان و به معنايي خشن ترين شكل ممكن از آن جامعه و زحمتكشان دفاع كنيد و 1500 نفر هم هستيد، بهتر نيست با همين ميزان نيرو در برابر جمهوري اسلامي هم مقاومت كنيد؟ رفقا نقد را ول كرده و به نسيه چسبيده ايد، چرا؟ خجالت مي‌كشيد بگوئيد از آن سازمان انقلابي چيز باقي نگذاشته ايد مگر پاره اي اسامي كه تاريخشان نيز حتي ثبت نشد.
در بيانيه افزوده ايد كه:  کشتن و ترور دانشمندان هسته ای ایرانی را قویأ محکوم می کنیم  تا آنجا كه مطلع هستيم اين دانشمندان هسته‌اي همان تكنوكرات هاي طبقه حاكم مي باشند، چه شده كه چنين به دفاع از مزدوران رژيم نيز پرداخته ايد؟ مگر نه اينكه افزوده ايد نظام ايران بايد به دست زحمتكشان تغيير كند: آيا به نظر شما همين مزدور ها نيز در كنار سران رژيم جنايتكار ايران، احتمالاً بعد از سرنگوني يا به زندان مي روند و يا در برابر انقلاب از طبقه خود دفاع و يا مثل يك مزدور سگ فرار مي كنند، به نظر شما همين مزدوران تكنوكرات بنا ندارند تا ايران را به يك قدرت امپرياليستي منطقه اي تبديل كنند؟
رفقاي سابق و دوست‌هاي كنوني وطن شما نه فقط در محاصره نيروهاي خارجي كه دهه هاست تحت سركوب نيروهاي ارتجاعي داخلي هم هست . بدين روي نيز هزاران انقلابي كم.نيست در برابر اين نيروي داخلي و وطني نيز به شهادت رسيدند و البته شكي در اين نيست كه در كشته شدن آنها در مسير آرمانشان قدرت‌هاي امپرياليستي نيز دخيل هستند.
من نه از اين تكنوكرات‌ها كه موجب وحشي تر شدن و حرفه اي تر شدن حكومت در سركوب مردم و معرضين را مي‌شوند دفاع كه آنها را سينه ديوار قرار مي دهم براي نوازش كردن، و نيز در اين جنگ نگران كشته شدن همه طبقه اي هاي خود هستم و آن آنها كه نعمات جامعه را توليد مي‌كنند براي ياري رساند در توان خودم به ياد مي‌آورم.
چند خواسته ساده از همگي شما كه نمي دانم كجا هستيد:
1. از مزدوران رژيم كه در برابر همه طبقه اي هاي خود كشته مي‌شوند دفاع نكنيد، همين امروز رضا شهابي و شاهرخ زماني در زندان همين رژيمي هستند كه از مزدوران آن در برابر نيروهاي خارجي دفاع مي كنيد و جايي در بيانيه هاي شما ندارند.
2. سنگ بزرگ نشانه نزدن است، لطفاً لاف نزنيد، دوره اين بادكند بادكردن ها تمام شده است.
3. از حميد اشرف و اعمال سازمانتان در قبل از انقلاب حداقل دفاع كنيد.
4. فراموش نكنيد كه كارگران وطن ندارند، حتماً اين جمله را در بين جمع بيانيه نويس بسياري شنيده‌اند.
5. شما در گودال هستيد، با دست خود آنرا به چاه تبديل نكنيد.
6. كمي كمونيست باشد.
اين بيانيه به شدت بوي حزب توده را مي‌دهد و از جانب كمونيست ها مستحق حداكثر نفرت طبقاتي است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر